Lighting of Lamp
Honouring the Cheif Guest Dr. Mohan Gupta
Honouring the Cheif Guest Dr. Mohan Gupta
Honouring the Cheif Guest Dr. Mohan Gupta
Honouring the Cheif Guest Dr. Mohan Gupta
Abirbhav Bhaumik
Adarsh Kumar
Adarsh Mishra
Aditi Nair
Aditya Sharma
Akash Trivedi
Anjali Roy
Ankit Agrawal
Ansh Tripathi
Aaron Jerry Ninon
Astitva Chaubey
Ayush Dewangan
Bipul Sharma
Debayan Saha
G. Vahini
Gritika Chandrakar
Guruvansh Singh
Keshav Goyal
Maroof Hussain
Mayank Sahu
Mrinal Bhave
Om Agrawal
Parnab Ghosh
Prakhar Patil
Rashmi Konnur
Rishabh Bhatnagar
Sakshi Verma
Sameer Kumar
Sangeet Chaurasia
Sanjana Tiwari
Saumyashree Singhal
Sharmishtha Kumar
Shreya Tiwari
Shruti Verma
Shubham Agrawal
Shubhra Awasthi
Sohini Dutta
Stuti Pachauri
Swapnil Gupta
Tanishq Dubey
Thomas Jacob
Utsav Kumar
Vibha Kanwar
Ananya Agrahari
Rashi Sahu
Satyam Agrawal
Sanjana Tiwari