Lighting of Lamp
Honouring the Chief Guest Dr. M. K. Verma
Success Celebration @2017
Dr. M. K. Verma (Vice-Chancellor, CSVTU)
Success Celebration @2017
Kushagra Verma
Keshav Gupta
Ashutosh Chaubey
Tushar Agrawal
Ashish R. Nair
Kunal Das
Ujjawal Sharma
Gaurav Singhal
Pravartya Dewangan
Mrudul Wahane
Anurag Nayak
Arindam R Choudhury
Bhaskar Agrawal
Devanshu Verma's Father
Harsh Gupta
Himanshu Sahu
Jitendra Sahu
Karan Saxena
Lakshya K Hirani
Mrudul Kulkarni
Nisheeth Agrawal
Nitin Agrawal
Prachi Pathak's Mother
Prakhar Bhatt
Pranjal Gupta
Rahul Tiwari
Rajat Singh
Reuben Reji Abraham
Sanyam Vaidya
Shrirang vaidya
Srijan Upadhyay
Swasti Mishra
Ujjawal Ghosh
Vinamra Bathwal
Vinayak Shukla
Yash Singhal